انحمن های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 2.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن اعتبار سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1
  • نوشته ها: 1
 3.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن کمیته های دفتر توسعه و مطالعات آموزش پزشکی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
  1. انجمن کمیته ارزشیابی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. انجمن کمیته روش تدریس

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. انجمن کمیته مهارتهای ارتباطی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. انجمن کمیته آزمون

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. انجمن کمیته برنامه ریزی درسی و بین رشته ای

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. انجمن کمیته دوره های انتخابی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. انجمن کمیته دانشجویی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 4.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی طرفه

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 5.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 6.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 7.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز بهداشت شمال

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 8.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی پانزده خرداد

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 9.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز تحقیقات علوم دارویی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 2
 10.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دانشکده داروسازی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 11.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن شبکه بهداشت و درمان ورامین

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 12.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز تحقیقات علوم رفتاری

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 13.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 14.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن بیمارستان شهید مفتح ورامین

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 15.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 16.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دانشکده بهداشت

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 17.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن بیمارستان آیت ا... اشرفی اصفهانی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 18.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دانشکده علوم توان بخشی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 19.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن معاونت امور بهداشتی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 20.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دانشکده طب سنتی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 21.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 22.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن دانشکده فناوری های نوین پزشکی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 23.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن شعبه بین الملل

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 24.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  انجمن مرکز تحقیقات حقوق پزشکی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 6 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 0 عضو و 6 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 2017/09/14 و در ساعت 15:41 بوده است .

View Registered Membersمجموع ثبت نام های امروز در انجمن: 0

بیشترین تعداد ثبت نام در روز 2017/09/07 ,291.

در حال حاضر ثبت نامی در لیست موجود نیست.

• Administrators • Super Moderators • Moderators • Registered Users

فعالیت های کاربرها در 24 ساعتفعالیت های کاربرها در 24 ساعت

77 کاربر از انجمن بازدید کرده اند. 0 members and 77 guests

آمار و ارقام سايت انحمن های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآمار و ارقام سايت انحمن های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع ها
3
نوشته ها
3
کاربران
85
کاربران فعال
0

پیوستن mohammadi.saeed3 عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده